Програма | Изпити

Обучение | Библиотека

Конспекти и курсови работи

За кандидат-студенти

Дипломанти

Такси+359 2 9710445

sofia@msibg.com

Карта на сайта

МСИ Москва
ОбучениеОбучение
Обучение

Библиотека

Конспекти и курсови работи

За кандидат-студенти

Дипломанти

Такси

Обучение

Дипломанти


Дипломанти

В дългогодишната история на института над 1000 студенти, обучавани в трите направления ("Психология", "Икономика" и "Мениджмънт") на Международен Славянски Институт получиха своите дипломи за завършено висше образование в образователно-квалификационната степен "бакалавър".

От месец март 2011г., на основание сключения договор за съвместна дейност между Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ и Международен Славянски Институт се откриха нови възможности за повишаване квалификацията на нашите дипломанти, благодарение на което голяма част от тях продължават своето образование в акредитирани специалности на образователно-квалификационна степен "магистър" на ВСУ, съобразно европейските изисквания и стандарти DS и ECTS.

Необходими документи

  • Диплом за средно образование (превод на руски език и легализация).
  • Заявление за дипломна работа (по образец) – попълва се в института.
  • Карта с личните данни (по образец) – попълва се в института.
  • 2 бр. снимки.
  • Копие на лична карта.
  • Студентска книжка със заверени семестри.
  • Служебна бележка от месторабота.
  • Служебна бележка за проведен тримесечен стаж.
  • Отчет за проведения стаж.

Downloads
Изисквания


Изисквания по написването и оформянето на дипломната работа (63 KB)


Изисквания по документацията за дипломиране (133 KB)Въпроси за държавен изпит


Счетоводство, анализ и одит (34 KB)


Направление Мениджмънт (38 KB)


Направление Психология (34 KB)


Финанси и кредит (49 KB)Примерна тематика за дипломни работи


Счетоводство, анализ и одит (32 KB)


Направление Психология (31 KB)


Направление Мениджмънт (30 KB)


Финанси и кредит (43 KB)